สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นำโดยนายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ณ ห้องประชุมชั้น 8 สถาบันภาษา ท่าพระจันทร์
.
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program :IEPBN) ของโรงเรียน สนับสนุนการจัดสอบ TU-SET และ TU-GET เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รวมถึงร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น สัมมนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและครูของโรงเรียนอีกด้วย