ข้อสอบ TU-SET คืออะไร ?

ข้อสอบ TU-SET หรือ Thammasat University’s School English Test เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ข้อสอบ TU-SET สามารถวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ทั้งในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ทำไมต้องเลือก TU-SET ?

การทดสอบแบ่งเป็น 6 พาร์ท

Part1-4 สอบข้อเขียน ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง
Part 5 สอบการเขียน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
Part 6 สอบสัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 5-7 นาที ต่อคน

อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ TU-SET

PLAN A

สอบเฉพาะข้อเขียน

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

.

.

450 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

500 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN B

สอบข้อเขียนและการเขียน

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

✔️ การเขียน

.

500 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

600 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN C

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

✔️ สัมภาษณ์

.

600 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

650 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN D

สอบทุกพาร์ท

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

✔️ การเขียน

✔️ สัมภาษณ์

650 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

700 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN A

สอบเฉพาะข้อเขียน

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

.

.

500 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

600 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN B

สอบข้อเขียนและการเขียน

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

✔️ การเขียน

.

600 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

700 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN C

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

✔️ สัมภาษณ์

.

650 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

750 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

PLAN D

สอบทุกพาร์ท

✔️ การฟัง

✔️ ไวยากรณ์

✔️ คำศัพท์

✔️ การอ่าน

✔️ การเขียน

✔️ สัมภาษณ์

750 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบ 81 คนขึ้นไป)

850 บาท / คน
(จำนวนผู้สอบน้อยกว่า 81 คน)

⚠️ สำหรับโรงเรียนนอกเขตพื้นที่ (ต่างจังหวัด) ในกรณีที่จัดสอบที่โรงเรียน อัตรานี้ยังไม่รวมค่า 1. ที่พัก 2. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินหรือน้ำมัน) สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

รูปแบบการจัดสอบ

ทางโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดสอบได้ 2 แบบ คือ 1. จัดสอบออนไลน์ และ 2. จัดสอบที่โรงเรียน

กระบวนการจัดสอบ

 1. โรงเรียนเลือกแผนการสอบและกำหนดวันสอบ จากนั้นติดต่อโครงการ TU-SET  โทร 02-696-6018 หรือ 097-251-2659 หรืออีเมล surapat.b@litu.tu.ac.th (นายสุรพัศ บรรณพงศธร)
 2. โอนเงินค่าจัดสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนวันสอบ มาที่ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 475-0-26207-2 ชื่อบัญชี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าสอบและรายละเอียดอื่นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนวันสอบ มาที่อีเมล surapat.b@litu.tu.ac.th โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
 1. ก่อนวันสอบ ทางโรงเรียนจัดสถานที่สอบ และแจ้งผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การสอบ ดังนี้ (1) ดินสอ 2B ขึ้นไป (2) ปากกา (3) ยางลบ (4) บัตรประชาชน
 2. เมื่อถึงวันสอบ โครงการ TU-SET จะไปดำเนินการจัดสอบที่โรงเรียน
 1. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากวันสอบประมาณ 1 เดือน โดยจะส่งผลสอบให้ทางโรงเรียน และรายงานผลการสอบดังนี้
  – รายงานผลตามคะแนนที่ได้ในแต่ละพาร์ท
  – จำแนกระดับความสามารถผู้เข้าสอบ (Achievement Grades)
  – ค่าเฉลี่ยของความสามารถในแต่ละพาร์ท (Achievement Average)
 2. ผู้เข้าสอบจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษา ส่งให้ทางโรงเรียน

เกณฑ์คะแนน TU-SET เทียบกับ CEFR

ชั้น คะแนน ระดับ คำอธิบาย คะแนน ระดับ คำอธิบาย คะแนน ระดับ คำอธิบาย
ม.1 0-59 A1 STARTER 60-79 A1+ BEGINNER 80-100 A2 ELEMENTARY
ม.2 0-59 A1 STARTER 60-79 A1+ BEGINNER 80-100 A2 ELEMENTARY
ม.3 0-59 A1 STARTER 60-79 A2 ELEMENTARY 80-100 B1 INTERMEDIATE
ม.4 0-59 A1 STARTER 60-79 A2 ELEMENTARY 80-100 B1 INTERMEDIATE
ม.5 0-59 A2 ELEMENTARY 60-79 B1 INTERMEDIATE 80-100 B2 UPPER INTERMEDIATE
ม.6 0-59 A2 ELEMENTARY 60-79 B1 INTERMEDIATE 80-100 B2 UPPER INTERMEDIATE

อ่านคำธิบายแต่ละระดับโดยละเอียด ที่นี่

โรงเรียนที่ต้องการจัดสอบ TU-SET เพื่อใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน สามารถลงทะเบียนความสนใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สำหรับแนะนำเรื่องการสอบได้

ปรึกษาฟรี

ติดต่อโครงการ TU-SET

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-SET ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6027 หรือ 097-251-2659
อีเมล : surapat.b@litu.tu.ac.th