ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx และ EL 3xx ภาค 1/2567 รอบ 1

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx ภาค 1/2567 รอบ 1...

สถาบันภาษาแสดงความยินดีกับแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 25

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา แสดงความยินดีกับ...

สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และตัวแทนผู้บริหารสถาบันภาษา...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2567

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

สถาบันภาษาศึกษาดูงาน ณ Hainan Normal University มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ Hainan Normal University มณฑลไห่หนาน...