โครงการบัณฑิตศึกษา

ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรามุ่งเน้นในการผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เราเชื่อในศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ทำไมต้องเรียนกับเรา

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของเรา จัดการเรียนการสอนที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยริมน้ำเจ้าพระยาที่มีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่สวยงามของกรุงเทพมหานครฯ สามารถเดินทางมาได้หลายวิธี มีบรรยากาศร่มรื่นและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

รู้จักธรรมศาสตร์

เรามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษาได้ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศและภูมิภาค

A title

Image Box text

A title

Image Box text

LEARN วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันภาษามีวารสาร LEARN Journal เป็นของตัวเอง ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1, ASEAN Citation Index (ACI) และ SCOPUS Quartile 1 (Q1) โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทางการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์

รู้จักวารสาร LEARN

Community of learning

เมื่อมาเรียนที่สถาบันภาษา คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ถึงจุดหมาย จะได้เจอเพื่อนร่วมชั้นที่สนับสนุนกันและได้เจอกับคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ที่พร้อมจะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ

ความเป็น community คือลักษณะในการประเมินไม่ได้เป็นในแบบที่จำกัดว่า A ได้กี่คน B ได้กี่คน ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนั้น แต่เป็นใครทำได้ก็ได้ไป และมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า community of learning ในการที่นักศึกษาจะช่วยกัน คนที่รู้มากกว่าบางทีก็มีการตั้งกลุ่มติวให้คนที่รู้น้อยกว่า เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน “

ดร.นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร MA in ELT