Our vision

Leadership in English Language Education

เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้านการสอน การวิจัยและการทดสอบภาษาอังกฤษ

Who we are

ก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จัก สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จริงๆ สถานะของเราคือ “สถาบัน” ซึ่งก็เทียบเท่ากับคณะนั่นแหละ) ที่ดูแลการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นวิชา TUxxx รวมถึงวิชา ELxxx ที่มีให้เลือกมากมาย

เราไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในสังกัด แต่จะมีนักศึกษาป.โท และป.เอก ในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หรือ ELT ง่ายๆ คือใครที่อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ…ไม่ควรพลาด อีกหลักสูตรหนึ่งคือภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ก็คือเรียนเพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพในหน้าที่การงานนั่นเอง

สถาบันภาษายังเป็นผู้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วย เราเป็นผู้จัดสอบ TU-GET ข้อสอบมาตรฐานระดับสากลเพื่อใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ปัจจุบันข้อสอบ TU-GET มี 2 แบบคือ TU-GET (PBT) แบบกระดาษคำตอบ และแบบใหม่ล่าสุดที่เราภูมิใจนำเสนอคือ TU-GET (CBT) ทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อสอบ TU-GET (CBT) นี้เทียบได้กับข้อสอบ TOEFL (iBT) ทั้งคะแนนและวิธีการสอบ ใครที่สนใจทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเอง เพื่อตัดสินใจนำคะแนนไปใช้เรียนต่อ แนะนำให้มาลองสอบดู

นอกจากนี้ยังจัดสอบ TU-STEPS ที่เทียบเคียงได้กับ TOEIC และ TU-SET ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR ด้วย

สถาบันภาษาเชี่ยวชาญมากในวงการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เราได้ร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆ มากมายทั้งในประเทศและนานาชาติ ในการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ดังนั้น ถ้าใครได้มาเรียนกับเรา ก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้ประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน

ป.ล. ถึงแม้จะชื่อสถาบันภาษา แต่เราสอนแต่ภาษาอังกฤษนะ

Our Missions

A title

Image Box text

” Language Institute Thammasat University (LITU) is now ready to embark on a new chapter as the leader in English language instruction and research in Thailand. Beyond offering MA./Ph.D. Programs in ELT and MA. Program in Career English for International Communication (CEIC), our TU-GET Computer-based & Paper-based Tests are widely acknowledged as Thailand’s most reputable standardized English proficiency test. The prestigious LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, additionally, has earned recognition from scholars worldwide. Not only do we prioritize fostering academic partnerships with esteemed international institutions, but we also aspire to embrace inclusivity and diversity in education. “

– Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil
LITU Director

Core values

Core competencies

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ Lifelong learners หรือ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การวิจัยและนวัตกรรมด้าน English Language Education

At LITU, everyone is welcome.

ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราโอบรับความหลากหลายและให้ความสำคัญกับการเคารพซึ่งกันและกัน โดยยึดหลัก 3 ข้อ คือ Equity ส่งเสริมความเสมอภาค Diversity ยอมรับในความแตกต่าง และ Sustainability เรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน…ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน ก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่นี่ พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

“At LITU, we welcome diversity. We welcome people from diverse social, cultural, and religious backgrounds to our team, academic programs, and family. We do understand the importance of accepting different points of view and living with one another with mutual respect.”

“At LITU, we don’t care who you are, but we care about you. Whatever you do reflects who you are, so we are so pleased to welcome any of you to LITU.”

“Open-minded, open-hearted, opened arms. At LITU, you’ll find a family of classmates, teachers and staff who are proud of our diversity and celebrate who you are and what you can become. Through diversity we achieve the confidence, power and joy of unity.”

“One of the most wonderful things about LITU postgraduate programs is that our students have several things in common, and, at the same time, everyone is unique. At LITU, we cherish how our students from different backgrounds contribute to our academic community. Diversity is what makes LITU vibrant.”

“Here at LITU, students from diverse paths are not just learning what we have to offer, but are learning to embrace the differences and to value a variety of perspectives that students and instructors bring to the classroom.”

“Diversity brings dynamism and ignites the thought process in LITU graduates. Every one of our students contributes to this in an individual and remarkable way. This results in a much richer and more comprehensive learning experience.”

Strategic objectives