ข้อสอบ TU-GET

TU-GET หรือ Thammasat University General English Test เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียน หรือทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ TU-GET Paper-based Test (TU-GET PBT) และ TU-GET Computer-based Test (TU-GET CBT)

ทำไมต้องข้อสอบ TU-GET ?

คณะกรรมการออกข้อสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อสอบได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ

ข้อสอบ TU-GET มีการทำวิจัยที่สามารถเทียบเคียงได้กับบข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติ เช่น ข้อสอบ TOEFL หรือ IELTS

ค่าสมัครสอบถือว่าถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับข้อสอบในระดับเดียวกัน เนื่องจากเราเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและจัดสอบด้วยตนเอง

สถาบันภาษาพัฒนารูปแบบการจัดสอบอย่างต่อเนื่องตลอด 28 ปี เพื่อให้ทันสมัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ

ข้อสอบ TU-GET ได้รับการยอมรับจากหลากหลายหน่วยงาน ในการใช้เป็นสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จากทั้งภาครัฐและเอกชน

สามารถวางแผนเพื่อนำคะแนนไปใช้ได้รวดเร็ว สอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจ ใช้เวลาตรวจข้อสอบไม่นาน

ไม่มีสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สอบ แต่ละหน่วยงานหรือองค์กร จะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับคะแนน

ความแตกต่างระหว่าง TU-GET CBT และ PBT

TU-GET CBT

ทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ Reading, Listening, Speaking และ Writing คะแนนรวม 120 คะแนน

ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
(สมัครล่าช้า 1,800 บาท)

จัดสอบแบบ On-site เท่านั้น

จัดสอบที่ ศูนย์สอบสถาบันภาษา (LITC) ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศคะแนนและเริ่มจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ หลังสอบประมาณ 15 วัน

TU-GET PBT

ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Structure, Vocabulary และ Reading คะแนนรวม 1,000 คะแนน

ค่าสมัครสอบ 800 บาท
(สมัครล่าช้า 1,000 บาท)

จัดสอบแบบ On-site เท่านั้น

จัดสอบที่ ห้องเรียน อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศคะแนนและเริ่มจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ หลังสอบประมาณ 5-7 วัน

ควรเลือกสอบแบบไหนดี ?…ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำคะแนนไปใช้ ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ว่ารับคะแนนแบบใด หากใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ ควรเลือกสอบตามทักษะที่ตนเองถนัดโดยดูจากลักษณะข้อสอบ และควรคำนึงถึงระยะเวลาที่จะได้ผลสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ได้ทันด้วย

ติดต่อโครงการ TU-GET

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-GET ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือชั้น 1 สถาบันภาษา ท่าพระจันทร์ ทุกวันจันทร์และศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 02-696-6018 หรือ 087-972-7755
อีเมล : tuget@litu.tu.ac.th