ติดต่อสถาบันภาษา

สามารถติดต่อสถาบันภาษาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและประกาศของสถาบันภาษา)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนน พระจันทร์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ห้อง 7108 ชั้น 1 อาคารบุญชูปณิธาน
248 หมู่ 2 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง 52190

ศูนย์สอบสถาบันภาษา (LITC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 1 (SC1)
99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121 

ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • เลขานุการสถาบันภาษา
  02-696-6008
 • งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี)
  02-696-6001
 • หลักสูตร MA in ELT
  081-583-7391
 • หลักสูตร MA in CEIC
  081-583-7391
 • หลักสูตร PhD in ELT
  087-973-7755
 • คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
  02-696-6003
 • โครงการจัดสอบ TU-GET
  02-696-6018, 02-696-6021
 • โครงการจัดสอบ TU-SET
  02-696-6027
 • โครงการจัดสอบ TU-STEPS
  02-696-6018
 • งานสารบรรณและธุรการ
  02-696-6004
 • งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
  02-696-6005
 • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และวิจัย
  02-696-6054
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  02-696-6052
 • งานนโยบาย แผนและงบประมาณ
  02-696-6053
 • งานการเงินและบัญชี
  02-696-6040
 • งานพัสดุและครุภัณฑ์
  02-696-6056
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  02-696-6059