สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาชุดใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สถาบันภาษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้บริหารสถาบันภาษา...

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ...

สถาบันภาษาศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​​ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

ประกาศผลการคัดเลือก การรับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567...