รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง อาจารย์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

สถาบันภาษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา)...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก...