ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2567 นั้น

สามารถดูประกาศได้ ที่นี่