ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 และขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2567 นั้น

ขณะนี้การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ดูประกาศ ที่นี่