ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ไปแล้ว นั้น
.
สถาบันภาษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
.
ดูประกาศ ที่นี่