ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต

E-mail

suneeporn.l@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • M.A. in Linguistics, Chulalongkorn University
  • B.A. in English, Chulalongkorn University

Areas of Interest

  • Linguistics
  • Phonetics