ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา แจ้งเจนกิจ

E-mail

rangsiya.c@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • Ph.D. in Applied Linguistics, University of Essex, UK
  • B.A. in English, Chulalongkorn University

Areas of Interest

  • Second Language Acquisition