ประกาศ

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุน ตำแหน่ง จ.ทั่วไป1-2566

2023-01-27 10:01:58

 ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุน ตำแหน่ง จ.ทั่วไป1-2566  Download..

Read more ›

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำศูนย์ลำปาง) ครั้งที่ 3-2565

2023-01-27 09:33:40

 ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำศูนย์ลำปาง) ครั้งที่ 3-2565  Download..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

2023-01-20 13:07:00

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ Download..

Read more ›

LITU December Newsletter 2022

2023-01-10 09:11:02

 LITU December Newsletter 2022 Download..

Read more ›

สถาบันภาษา ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำศูนย์ลำปาง) ครั้งที่ 3-2565 (วันที่21ธค65-20มค66)

2022-12-22 14:31:01

 สถาบันภาษา ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำศูนย์ลำปาง) ครั้งที่ 3-2565 (วันที่21ธค65-20มค66) Download..

Read more ›

LITU November Newsletter 2022

2022-12-22 09:10:49

 LITU November Newsletter 2022 Download..

Read more ›

สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ สิงหปรีชา ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงาน

2022-12-17 14:16:41

       สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ สิงหปรีชา ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 ธัน..

Read more ›

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ University of York และ Monash University จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

2022-12-17 14:05:21

  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ University of York และ Monash University จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ "DIVERSITY AND INCLUSIVITY IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION" ที่สถาบันภาษา ท..

Read more ›

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/65

2022-12-16 14:47:32

 ประกาศโควตารอบ 2 / 2565 Download..

Read more ›

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

2022-12-14 11:33:30

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)   จำนวน   1  อัตรา Download..

Read more ›