ประกาศ

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

2023-09-19 15:12:49

 ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม Download..

Read more ›

ประกาศรายวิชาขอโควตารอบแรกภาค 2/2566

2023-09-13 15:41:24

 ประกาศรายวิชาขอโควตารอบแรกภาค 2/2566 Download..

Read more ›

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2566

2023-08-26 13:40:04

 เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2566  Download..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

2023-08-26 13:38:57

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม Download..

Read more ›

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2566

2023-08-23 09:11:34

 ประกาศสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจ..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2-2566

2023-08-10 09:17:08

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2-2566 Download..

Read more ›

ประกาศรับสมัครหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม สังกัดสถาบันภาษา มธ.

2023-08-04 17:12:32

 ประกาศรับสมัครหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม สังกัดสถาบันภาษา มธ. Download..

Read more ›

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

2023-07-28 17:07:23

 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566 Download..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

2023-07-21 14:22:04

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566 Download..

Read more ›