ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ TU-TESOL


How do I register?

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate)


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ธันวาคม 2562

 

เรียนทุกวันอาทิตย์ (09.00 – 16.00 น.) หลักสูตร 60 ชั่วโมง ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม – วันที่ 29 มีนาคม 2563

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ท่านที่สนใจจะสมัครอบรม สามารถเลือกสมัครได้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 

 1. ผู้สนใจสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     และ
ชำระค่าอบรมเป็นเงินสดเท่านั้น ในวันและเวลาต่อไปนี้

 

o    วันธรรมดา 08.30 - 18.30 น.

o    วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

2. สมัครชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยเงินสดเท่านั้น

 

   ชื่อบัญชี “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เลขที่บัญชี 981-6-32533-0

 

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่อาจรับผิดชอบการสมัคร หากท่านชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้


รายละเอียดและใบสมัคร Downland