กำหนดการสมัครสอบ

Note:

1. ค่าสมัครสอบ 500 บาท รับสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้นโดยเปิดรับสมัครเป็นรอบ ๆ ตามกำหนดการ ไม่สามารถสมัครล่วงหน้าได้   
2. สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี   
3. สแกน QR Code เพื่อดู “คู่มือการสมัครสอบแบบออนไลน์”

ข้อมูลเพิ่มเติม

Note:

1. ค่าสมัครสอบ 1000 บาท รับสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้นโดยเปิดรับสมัครเป็นรอบ ๆ ตามกำหนดการ ไม่สามารถสมัครล่วงหน้าได้   
2. สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี   
3. สแกน QR Code เพื่อดู “คู่มือการสมัครสอบแบบออนไลน์”

ข้อมูลเพิ่มเติม