Your Path to English Excellence

TU-GET Paper-based Test ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU-GET PBT

ข้อสอบ TU-GET (PBT) หรือ TU-GET Paper-based Test คือข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตามมาตรฐานสากล เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทดสอบทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Structure, Vocabulary และ Reading คะแนนเต็มทั้งหมด 1,000 คะแนน จัดสอบที่ศูนย์สอบ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการสอบ ปี 2567

เมษายน

รับสมัคร: 1-10 เม.ย. 67
วันสอบ:
– อาทิตย์ 21 เม.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00
– อาทิตย์ 28 เม.ย. 67
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
9.00-12.00 / 13.00-16.00
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
13.00-16.00

พฤษภาคม

รับสมัคร: 1-10 พ.ค. 67
วันสอบ:
– อาทิตย์ 19 พ.ค. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00
– อาทิตย์ 26 พ.ค. 67
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9.00-12.00 / 13.00-16.00
🆕 ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
13.00-16.00

มิถุนายน

รับสมัคร: 1-10 มิ.ย. 67
วันสอบ:
– อาทิตย์ 23 มิ.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00
– อาทิตย์ 30 มิ.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00

  • ตารางสอบ มี 2 รอบต่อวัน คือ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 1 หรือ 2 รอบ จัดสอบที่อาคารอาคารวิศิษฎ์อักษร (SC2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด โดยจะนัดหมายวันสอบอื่นหรือคืนเงินค่าสมัคร ซึ่งจะแจ้งล่วงหน้า
  • ค่าสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไปเมื่อสมัครในเวลา 800 บาท เปิดสอบตามกำหนดการ ไม่สามารถสมัครสอบล่วงหน้าได้ (กรณีสมัครล่าช้า หรือต้องการใช้สิทธินักศึกษา ดูรายละเอียดที่ FAQs ด้านล่าง)

ข้อสอบมี 3 พาร์ท

การนำคะแนนไปใช้

ข้อสอบ TU-GET (PBT) จะไม่มี “สอบผ่านหรือไม่ผ่าน” แต่ละหน่วยงานหรือองค์กรจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

สมัครสอบรอบล่าช้าได้หลังปิดรับสมัครในระบบจนถึงก่อนวันสอบ 3 วัน ส่งรายละเอียดมาที่อีเมล tuget@litu.tu.ac.th เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดวิธีการสมัครสอบและการชำระเงินผ่านทางอีเมล

สิทธิสอบในราคานักศึกษา สำหรับนักศึกษา “ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษา” เท่านั้น โดยต้องลงทะเบียน (Register) สมัครสอบและเลือกประเภทนักศึกษา

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไปและต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษา ขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนประเภทผู้สมัครสอบเองได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 087-972-7755 

สามารถดูสิทธินักศึกษาได้ ที่นี่

ผู้เข้าสอบทุกท่าน (รวมถึงนักเรียน นักศึกษา) สามารถใส่ชุดสุภาพตามความเหมาะสมได้

สำหรับการสอบ On-site เตรียม บัตรประชาชน, ดินสอ 2B, ยางลบ และปากกา สัมภาระอื่นสามารถนำเข้าห้องสอบได้ โดยให้วางใต้ที่นั่งสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบประมาณ 1-2 วันก่อนสอบ ผู้เข้าสอบสามารถดูเลขที่นั่งสอบล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์รับสมัคร ในเมนู “สถานที่และเลขที่นั่งสอบ”

ไม่มีการพิมพ์บัตรสอบจากเว็บไซต์ สามารถดูเลขที่นั่งสอบอีกครั้งได้ที่หน้าศูนย์สอบ

คะแนนสอบ TU-GET PBT จะใช้เวลาตรวจข้อสอบประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้นจะประกาศคะแนนในเว็บไซต์รับสมัครและเริ่มจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

ผลคะแนนฉบับแรกจะจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่สามารถมาขอรับก่อนได้ หากผู้เข้าสอบต้องการผลสอบด่วน จะต้องดำเนินการผลสอบใหม่ (Reprint) ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท โดยต้องตรวจสอบว่าคะแนนประกาศในเว็บไซต์แล้วจึงจะขอผลสอบได้

หมายเหตุ: ทางโครงการจัดส่งผลสอบให้ผู้สมัครทุกคนพร้อมกันแบบลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในระบบ ควรระบุที่อยู่ให้ถูกต้อง ชัดเจน หากยังไม่ได้รับและทางโครงการเช็คแล้วว่าไม่มีจดหมายตีกลับ ต้องดำเนินการขอผลสอบใหม่ (Reprint)

สามารถติดต่อขอผลสอบใหม่ (Reprint) หรือขอเพิ่มเติม โดยติดต่อที่เคาท์เตอร์สถาบันภาษา รังสิตหรือท่าพระจันทร์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน

โดยแจ้งเลขบัตรประชาชนผู้เข้าสอบและรอบสอบ มีค่าธรรมเนียมในการออกผลสอบใหม่ฉบับละ 50 บาท (ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code เท่านั้น) สามารถรอรับผลสอบได้ทันที และสามารถให้ผู้อื่นมาขอผลสอบแทนได้

กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาขอผลสอบใหม่ที่หน้าเคาท์เตอร์ได้ สามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์รับสมัครและชำระเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

หากผู้สอบมีข้อสงสัยในคะแนนสอบ หรือต้องการตรวจสอบคะแนน สามารถส่งอีเมลมาที่ tuget@litu.tu.ac.th และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 087-972-7755 ได้

สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี ยกเว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งสถาบันจะพิจารณาเลื่อนวันสอบออกไป หรือคืนเงิน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าสอบสามารถเปลี่ยนรอบสอบได้ภายในวันสอบเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนไปสอบวันอื่นได้

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้สมัครสอบได้

กรณีที่สมัครสอบผิดประเภท จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ต้องสมัครสอบใหม่เท่านั้น

HR หรือองค์กรที่ต้องการจัดสอบ TU-GET PBT เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร สามารถลงทะเบียนความสนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สำหรับการแนะนำการจัดสอบได้

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อโครงการ TU-GET

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-GET ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต หรือชั้น 1 สถาบันภาษา ท่าพระจันทร์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6018 หรือ 087-972-7755
อีเมล : tuget@litu.tu.ac.th