คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)


ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล์

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล์ (Email Writing) 

อบรม 30 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ CEFR Level: B1, B2

ฝึกการเขียนอีเมล์เชิงธุรกิจรูปแบบทางการ เช่น ภาษาที่ใช้ในการเขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ที่เหมาะสม ฝึกความมั่นใจในการเขียนโต้ตอบกรณีต่างๆ

 

ตารางวัน เวลา และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก