คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)


ทักษะการใช้ไวยากรณ์

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Fundamental English Grammar)

อบรม 30 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ CEFR Level: A1, A2, B1

ศึกษากฎไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนประโยค การทบทวนความรู้ทางด้านไวยากรณ์ เน้นทำความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและหลักการใช้ในระดับเบื้องต้นและหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ยากซับซ้อนขึ้น เช่น Adverb Clauses, Adjective Clauses, Noun Clauses เป็นต้น

 

ตารางวัน เวลา และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก