ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)


โครงการอบรมฯ 30 และ 60 ชั่วโมง

Reskilling and Tutorial Courses

 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

 รอบที่  3/2566 

 

หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง 

รอบวันเสาร์ อบรมตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2566

   Courses

วัน

เวลา

เรียนในห้องเรียน

เรียนสดออนไลน์

Listening & Speaking for Starters
(ทักษะการฟัง – การพูดในชีวิตประจำวัน)
 
วันเสาร์9.00 – 12.00 น30 ชั่วโมง / 3,200 บาท
(รังสิต หรือ ท่าพระจันทร์)
30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

Fundamental English Grammar
(ทักษะการใช้ไวยากรณ์)
 
วันเสาร์9.00 – 12.00 น30 ชั่วโมง / 3,200 บาท
(เฉพาะรังสิต)
30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

Writing for Academic Success
(ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ)
 
วันเสาร์13.00 - 16.00 น.

 

30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

Email Writing
(การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล)
 
วันเสาร์13.00 – 16.00 น

 

30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

Oral Business Communication
(ทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
 
วันเสาร์13.00 – 16.00 น

 

30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

 

รอบวันธรรมดา อบรมตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

   Courses

วัน

เวลา

เรียนในห้องเรียน


Listening & Speaking for Starters
(ทักษะการฟัง – การพูดในชีวิตประจำวัน)
 
วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
(รังสิต หรือ ท่าพระจันทร์)
18.00 – 20.30 น30 ชั่วโมง / 3,200 บาท

Fundamental English Grammar
(ทักษะการใช้ไวยากรณ์)
 
วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
(รังสิต หรือ ท่าพระจันทร์)
18.00 – 20.30 น30 ชั่วโมง / 3,200 บาท

 

 

หลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

รอบวันอาทิตย์ อบรมตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2566

   Courses

วัน

เวลา

เรียนสดออนไลน์


IELTS Test Preparation
 
วันอาทิตย์9.00 – 16.00 น60 ชั่วโมง / 4,200 บาท


 รายละเอียดแต่ละหลักสูตร คลิก

สมัครอบรมได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

 สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login  

****สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ทุกกรณี****

   
วิธีการสมัครอบรม

1. สมัครสมาชิก (sign up)

2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. คลิกเลือกเมนู “สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ” และเลือก "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)"

4. เลือกวิธีการชำระเงิน

5. การสมัครอบรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านทำการชำระเงิน

 


การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น  

  • โปรมา 4 จ่าย 3 (ต้องเลือกเรียนวิชา และวัน และเวลาเดียวกันเท่านั้น)

            1.   ให้ผู้สมัครทุกท่านทำการ Register ในระบบ
            2.  ผู้สมัคร 3 ท่านจะต้องทำการสมัครและชำระเงินในระบบเท่านั้น
            3.  แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ชำระเงินในระบบทั้ง 3 ท่าน และผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี และแจ้งหลักสูตรที่สมัคร
                 เฉพาะเลือกสมัครเรียน "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)" ให้ส่ง Email มาที่ training.tp@litu.tu.ac.th 
            4.  เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก
            5.  ผู้ใช้โปรโมชั่นนี้ จะไม่ได้รับใบเสร็จ

  • โปรสะสมใบเสร็จ 3 ใบ เรียนฟรี 1 คอร์ส

            1.   ให้ผู้สมัครทำการ Register ในระบบ
            2.  แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และหลักสูตรที่ต้องการใช้สิทธิเรียนฟรี
                 เฉพาะเลือกสมัครเรียน "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)" ให้ส่ง Email มาที่ training.tp@litu.tu.ac.th
            3.  เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก

 

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้ 
  • เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google classroom ให้ผู้เรียนทางอีเมลที่ใช้สมัครอบรม ก่อนเปิดเรียน 1-3 วัน 
  • อาจารย์ผู้สอนจะ Upload เอกสารและลิงค์ที่ใช้ในการเรียน ใน Google Classroom ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเอง


เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ทุกกรณี****
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร  2 สัปดาห์

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-6133101-3, 085-149-1930
Email : training.tp@litu.tu.ac.th

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง 
https://www.facebook.com/litu.thammasat/