ข้อมูลการสมัคร


โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Reskilling and Tutorial Courses

รอบที่  1/2567

รับสมัคร 1 - 29 กันยายน 2566

เรียนวันเสาร์ เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2566

เรียนวันอาทิตย์ เริ่มเรียน 8 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2566

เรียนวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี  เริ่มเรียน 10 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566

 

 

 

**สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ทุกกรณี**

 

(หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เรียนในห้องเรียน)

   Courses

วัน

เวลา

ค่าใช้จ่าย

สถานที่เรียน

ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน 
(Listening & Speaking for Starters)

เรียนวันเสาร์

9.00 – 12.00 น.

30 ชั่วโมง/3,200 บาท

ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต

เรียนวันอังคาร พุธ  และพฤหัสบดี

18.00 – 20.30 น

30 ชั่วโมง/3,200 บาท

ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 
(Fundamental English Grammar)

เรียนวันเสาร์

9.00 – 12.00 น.

30 ชั่วโมง/3,200 บาท

ศูนย์รังสิต

เรียนวันอังคาร พุธ  และพฤหัสบดี

18.00 – 20.30 น

30 ชั่วโมง/3,200 บาท

ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต

ทักษะการเขียนเรียงความ 
(Essay Writing)

เรียนวันเสาร์

13.00 – 16.00 น.

30 ชั่วโมง/3,200 บาท

ท่าพระจันทร์ 

* รายละเอียดหลักสูตร คลิก

 

(หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ เรียนสดออนไลน์)

   Courses

วัน

เวลา

ค่าใช้จ่าย

ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน 
(Listening & Speaking for Starters)

เรียนวันเสาร์

9.00 – 12.00 น.

30 ชั่วโมง/2,600 บาท

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล์ (Email Writing)

เรียนวันเสาร์

13.00 – 16.00 น.

30 ชั่วโมง/2,600 บาท

ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
(Professional Communication in English)

เรียนวันเสาร์

13.00 – 16.00 น.

30 ชั่วโมง/2,600 บาท

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 
(Fundamental English Grammar)
 

เรียนวันเสาร์

9.00 – 12.00 น.

30 ชั่วโมง/2,600 บาท

* รายละเอียดหลักสูตร คลิก

 

(หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ เรียนสดออนไลน์)

 

   Courses

วัน

เวลา

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS 
(IELTS Test Preparation)
 

เรียนวันอาทิตย์

9.00 – 16.00 น.

60 ชั่วโมง/4,200 บาท

* รายละเอียดหลักสูตร คลิก

สมัครอบรม https://apply.litu.tu.ac.th/login

 

 

    การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น 

โปรมา 4 จ่าย 3 (ต้องเลือกเรียนวิชา และวัน และเวลาเดียวกันเท่านั้น)
     1. ให้ผู้สมัครทุกท่านทำการ Register ในระบบ
     2. ผู้สมัคร 3 ท่านจะต้องทำการสมัครและชำระเงินในระบบเท่านั้น
     3. แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ชำระเงินในระบบทั้ง 3 ท่าน และผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี และแจ้งหลักสูตรที่สมัครเรียน "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)" หรือ "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)" หรือ "โครงการอบรมออนไลน์ (Online)" ให้ส่ง Email มาที่ training.rs@litu.tu.ac.th
     4. เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก
     5. ผู้ใช้โปรโมชั่นนี้ จะไม่ได้รับใบเสร็จ
 

โปรสะสมใบเสร็จ 3 ใบ เรียนฟรี 1 คอร์ส
     1. ให้ผู้สมัครทำการ Register ในระบบ
     2. แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และหลักสูตรที่ต้องการใช้สิทธิเรียนฟรี
     3. เฉพาะเลือกเรียน "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)" หรือ "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)" หรือ "โครงการอบรมออนไลน์ (Online)" ให้ส่ง Email มาที่ training.rs@litu.tu.ac.th
     4. เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก


วิธีการสมัครอบรม

1. สมัครสมาชิก (sign up)

2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. คลิกเลือกเมนู "สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ" และเลือก "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan) " หรือ "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)" หรือ "โครงการอบรมออนไลน์ (Online)"

4. เลือกวิธีการชำระเงิน

5. การสมัครอบรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านทำการชำระเงิน

*หมายเหตุ การชำระค่าอบรมผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมของธนาคารประมาณ 100 บาท หากหลักสูตรที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปิดอบรมได้ ทางสถาบันภาษา ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวได้ แต่จะคืนเฉพาะค่าอบรมเท่านั้น

 


 การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึงหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้
  • เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google classroom ให้ผู้เรียนทางอีเมลที่ใช้สมัครอบรม ก่อนเปิดเรียน 1-3 วัน 
  • อาจารย์ผู้สอนจะ Upload เอกสารและลิงค์ที่ใช้ในการเรียน ใน Google Classroom ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเอง
  •  


เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม  2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัครแล้ว 2 สัปดาห์

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-6966003 , 081-689-6390
Email : training.rs@litu.tu.ac.th 

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง 
https://www.facebook.com/litu.thammasat/