คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)


ทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ

ทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ (Oral Business Communication)

อบรม 30 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ CEFR Level: B2

ฝึกทักษะการสื่อสาร การฟัง-การพูดในเชิงธุรกิจ เกี่ยวกับการทำงานในหัวข้อต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 

 

ตารางวัน เวลา และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก