ข่าวสารและประกาศ

LITU Newsletter for MAY 2022

2022-06-21 13:17:46

  Download LITU Newsletter for MAY 2022..

Read more ›

สถาบันภาษาหารือความร่วมมือกับ Microsoft (Thailand) Limited

2022-06-16 16:04:38

              วันที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) นำโดย คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันภาษา รศ.ดร.สุพงศ์ ..

Read more ›

สถาบันภาษาสร้างร่วมมือทางวิชาการในงานวิจัยการเทียบผลคะแนนแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษากับมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีการสร้างมาตรฐาน (Standard Setting)

2022-06-16 15:36:33

         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ และ อาจารย์สุชาดา สน..

Read more ›

สถาบันภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำศูนย์รังสิต 1-2565

2022-06-14 13:51:36

 สถาบันภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำศูนย์รังสิต 1-2565 Download..

Read more ›

Successful Candidates Admitted to PhD in ELT, Academic Year 2022

2022-06-13 14:41:21

 Successful Candidates Admitted to PhD in ELT, Academic Year 2022 Download..

Read more ›

การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ วุฒิปริญญาตรี

2022-06-06 15:18:03

 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ วุฒิปริญญาตรี Download..

Read more ›

ประกาศรายชื่อโควตารอบแรกภาค 1-65 (ได้ / ไม่ได้)

2022-06-06 10:56:40

 ประกาศรายชื่อโควตารอบแรกภาค 1-65 (ได้ ) Downloadประกาศรายชื่อโควตารอบแรกภาค 1-65 (ไม่ได้ ) Download ..

Read more ›

Ph.D. in ELT: Announcement of candidates for interview exam

2022-05-30 08:39:45

 Ph.D. in ELT: Announcement of candidates for interview exam Download..

Read more ›

ประกาศผลการคัดเลือก (ในส่วนข้อเขียน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2565

2022-05-26 07:53:45

 ประกาศผลการคัดเลือก (ในส่วนข้อเขียน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2565 Download..

Read more ›

LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 2 (Q2) in Linguistics and Language

2022-05-23 13:57:27

  LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ เป็น Editor-in-chief ได้รับการตีพิมพ์ (เผยแพร่) ในฐานข้อมูลวารสาร Scopus Quarti..

Read more ›