ข่าวสารและประกาศ

LITU Newsletter for July 2022

2022-08-19 13:52:06

 Download LITU Newsletter for July 2022..

Read more ›

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

2022-08-18 16:19:16

 ประกาศสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศ..

Read more ›

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2022-07-21 14:01:34

 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2565  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  Download..

Read more ›

LITU Newsletter for JUNE 2022

2022-07-20 14:18:34

  Download LITU Newsletter for JUNE 2022..

Read more ›

ประกาศรายชื่อ นศ. ที่ได้โควตา TU 005 & TU 006 ภาค 1/2565

2022-07-19 16:56:32

 รายชื่อผู้ได้โควตาวิชา TU 005 ภาค 1/2565 Sec 000001 (รังสิต) Downloadรายชื่อผู้ได้โควตาวิชา TU 005 ภาค 1/2565   Sec 000002 (รังสิต) Downloadรายชื่อผู้ได้โควตาวิชา TU 006 ..

Read more ›

ประกาศรายชื่อได้โควตารอบ 2 ภาค 1/2565

2022-07-14 09:32:27

 ประกาศรายชื่อได้โควตารอบ 2 ภาค 1/2565  Downloadประกาศรายชื่อไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/2565 Download ..

Read more ›

ประกาศผลการคัดเลือก (ในส่วนข้อเขียน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2565

2022-07-14 09:20:12

 ประกาศผลการคัดเลือก (ในส่วนข้อเขียน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2565 Download..

Read more ›

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

2022-07-04 13:19:22

 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ Download..

Read more ›

LITU Newsletter: สถาบันภาษาต้อนรับคณะผู้บริหาร Toastmasters International ภาคพื้นเอเซีย

2022-06-30 11:30:31

    วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) คณะผู้บริหาร Toastmasters International ภาคพื้นเอเซีย นำโดย Ms.Liana Kwan (Reginal Advisor) ได้เข้าพบผู้บริหารสถาบันภาษา เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโคร..

Read more ›

ประกาศรายวิชาเปิดขอโควตารอบ 2 ภาค 1/2565

2022-06-27 13:15:39

 ประกาศรายวิชาเปิดขอโควตารอบ 2 ภาค 1/2565 Download..

Read more ›