ข่าวสารและประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันภาษา มธ. ครั้งที่2/2565

2022-12-01 11:04:22

 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันภาษา มธ. ครั้งที่2/2565 Download..

Read more ›

LITU Newsletter for OCT 2022

2022-11-29 10:55:16

 LITU Newsletter for October 2022 Download..

Read more ›

ประกาศรายวิชาขอโควตารอบ 2 ภาค 2/2565

2022-11-29 10:54:54

 ประกาศรายวิชาขอโควตารอบ 2 ภาค 2/2565 Download..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

2022-11-24 09:04:26

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ Download..

Read more ›

ขยายเวลารับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3-2565

2022-11-09 13:54:05

 ขยายเวลารับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3-2565 Download..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2565

2022-11-09 13:53:40

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2565 Download..

Read more ›

ประกาศ โควตา TU 005 และ TU 006 ภาค 2/2565

2022-10-28 13:53:07

 ประกาศ โควตา TU 005  ภาค 2/2565 Downloadประกาศ โควตา TU 006  ภาค 2/2565 Downloadประกาศ โควตา TU 005 Sec 000001 ภาค 2/2565 Downloadประกาศ โควตา TU 005 Sec 000002 ภาค 2/2565 Downloadประกาศ โคว..

Read more ›

ประกาศรายชื่อผู้ได้โควตารอบแรก ภาค 2/2565

2022-10-22 16:48:39

 ประกาศรายชื่อผู้ได้โควตารอบแรก ภาค 2/2565 Download..

Read more ›

สถาบันภาษาจัดงานเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา Language Institute Test Center (LITC)

2022-10-11 13:26:33

 สถาบันภาษาจัดงานเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา Language Institute Test Center (LITC)วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันภาษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์..

Read more ›

สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2022-10-11 13:25:43

 สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ต้อนรับ..

Read more ›