สถาบันภาษาจัดพิธีลงนาม MOA กับ Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย ในงานนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement – MOA) ระหว่างคณะการฝึกอบรมครูและศึกษาศาสตร์ (FKIP) Universitas Syiah Kuala และ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน