สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตา วิชา EL 2xx และ EL3xx ภาค 1/2567 รอบแรก

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตา วิชา EL 2xx และ EL3xx ภาค 1/2567 รอบแรก ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

เข้าระบบขอโควตา ที่นี่

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเรียน
ติดต่อฝ่ายวิชาการได้ที่อีเมล: orawan.l@litu.tu.ac.th