ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx, EL 115, EL 125 และ TU 105 ภาค 2/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx, EL 115, EL 125 และ EL 105 / TU 105 ภาค 2/2566 สามารถดูรายละเอียดแต่ละวิชา ด้านล่างนี้

รายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx และ EL 3xx ดูรายชื่อ ที่นี่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 115 ดูรายชื่อ ที่นี่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 125 ดูรายชื่อ ที่นี่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 105 / TU 105 ดูรายชื่อ ที่นี่