สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา...

สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาชุดใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สถาบันภาษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้บริหารสถาบันภาษา...

สถาบันภาษาศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​​ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ...

จดหมายข่าวสถาบันภาษา LITU E-Newsletter เดือน มกราคม 2567

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถาบันภาษาได้ที่ LITU E-Newsletter ประจำเดือนมกราคม 2567...

สถาบันภาษาต้อนรับผู้แทนจาก Regional English Language Office (RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานฝ่าย...