ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตารายวิชา TU005 และ TU 006 ภาค 1/2566 รังสิตและท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตารายวิชา TU005 และ TU 006 ภาค 1/2566 รังสิตและท่าพระจันทร์...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตาวิชา EL ภาค 1/2566 รอบ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตาวิชา EL ภาค 1/2566 รอบ 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันภาษาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566...