สถาบันภาษา จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สถาบันภาษาจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 แก่คณาจารย์และบุคลากร...

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตา วิชา EL 2xx และ EL3xx ภาค 2/2566 รอบแรก

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตา วิชา EL 2xx และ EL3xx ภาค 2/2566 รอบแรก ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่...

สถาบันภาษาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับบริษัท แซค ศูนย์สอบวิชาการ จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้การต้อนรับ ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่ง ประธานบริษัทฯ และนางพรรวินท์ แซ่อึ่ง...

สถาบันภาษาแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์

สถาบันภาษาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ดูรายละเอียดได้ ที่นี่...