สถาบันภาษาจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันภาษา ในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 สถาบันภาษาจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันภาษา...

สถาบันภาษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันภาษานำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา...

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

สถาบันภาษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา สมัครได้ตั้งแต่...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

สถาบันภาษาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม...

จดหมายข่าวสถาบันภาษา LITU Newsletter เดือน สิงหาคม 2566

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถาบันภาษาได้ที่ LITU Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2566...