สถาบันภาษา ร่วมกับบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด (TAC) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 005 และ TU 006 ภาค 2/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 005 และ TU 006 ภาค 2/2566 ดังนี้...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx, EL 115, EL 125 และ TU 105 ภาค 2/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx, EL 115, EL 125 และ TU 105 ภาค 2/2566...

จดหมายข่าวสถาบันภาษา LITU Newsletter เดือน กันยายน 2566

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถาบันภาษาได้ที่ LITU Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2566...

หลักสูตรปริญญาโทประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 Applications for the M.A. programs for the academic year 2024

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567...