ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 005 และ TU 006 ภาค 2/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 005 และ TU 006 ภาค 2/2566 ดังนี้

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 005, Section 000001, รังสิต ที่นี่

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 005, Section 000101, ท่าพระจันทร์ ที่นี่

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 006, Section 000001, รังสิต ที่นี่

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา TU 006, Section 000101, ท่าพระจันทร์ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการได้ที่
โทร 02-696-6001 หรือ 085-228-1548
อีเมล orawan.l@litu.tu.ac.th, rattanaporn.k@litu.tu.ac.th