ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx และ EL 3xx ภาค 1/2567 รอบ 1

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx ภาค 1/2567 รอบ 1

ดูรายชื่อผู้ที่ได้โควตาและรายละเอียดการลงทะเบียน ที่นี่

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายวิชาการได้ที่
โทร 02-696-6001 หรือ 085-228-1548
อีเมล orawan.l@litu.tu.ac.th