Talk to LITU graduates: ฟังประสบการณ์จากมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
Talk to LITU graduates: ฟังประสบการณ์จากมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากโครงการ MA in English Language Teaching (ELT) และ MA in Career English for International Communication (CEIC)
 
 

" การเรียนหลักสูตร ELT สถาบันภาษา มธ. นอกจากจะได้ความรู้ยังโลกทัศน์ให้กว้างขวางในหลายๆ ด้าน ได้พบเจอสังคมใหม่ๆ ที่ดีมากๆ
เพื่อนๆจากหลากหลายสาขาอาชีพและหลากหลายวัย ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของตน ทำให้ได้รับมุมมองจากผู้คนที่มีความแตกต่างกัน เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก 
นอกจากนี้การได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์หลายท่าน ผู้มีทั้งความรู้และประสบการณ์เต็มเปี่ยม ยังทำให้เป็นแรงบันดาลใจทั้งในการทำงานและดำเนินชีวิต
โดยการยึดถือท่านอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยเคี่ยวเข็ญและคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆ
จนสามารถทำโครงงานวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จและเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจในที่สุด ขอบคุณหลักสูตร ELT มากๆ ค่ะ "

คริส ชาน
จบ 2561
MA in ELT

 
 

" สิ่งที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ คือ ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น วิธีการสอนแบบต่างๆ วิธีจัดการและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละประเภท
ซึ่งนับว่ามีประโยชน์มาก นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัย เช่น วิธีวิจัยแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกตร์ใช้ในสายงานครูได้

หากจะพูดถึงสิ่งที่ประทับใจอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรนี้ คงหนีไม่พ้นการดูแลเอาใจใส่ของเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว
ยังมีความเป็นกันเองพร้อมที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือเสมอตลอดการเรียน จึงทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเรียนกับผู้ใหญ่ที่เป็นคนในครอบครัว "

ณัฐณิชา ตานะโก
จบ 2561
MA in ELT

 
 

" Language Institute, Thammasat University, provided me a myriad of opportunities. Not only in academic aspects, but also in career prospects.
Having been a part of LITU society for two years as a MA student in CEIC program, I was equipped with various perspectives towards the world.
Moreover, my English skills were enhanced tremendously. LITU is where I grew academically and professionally."

Attawat Assavanadda
Graduated in 2018
MA in CEIC

 
 

" ได้เพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ และได้มิตรภาพ รวมถึงได้รับความอบอุ่นจากการดูแลเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทำให้การเรียนที่นี่มีความสุขและสำเร็จไปได้ด้วยดี เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ค่ะ "

ศวัสมน ศรีวาจา
จบ 2561
MA in CEIC

 
 

" ดีใจที่ได้เข้ามาเรียนที่สถาบันภาษา ที่นี่ให้ความรู้ประสบการณ์ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งมิตรภาพจากเพื่อนๆ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษาค่ะ "

วนิดา มณีวรรณ
จบ 2561
MA in CEIC