โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้
.
หลักสูตรของเรา
- ปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (M.A. in ELT)
รับสมัครวันนี้ - 17 พฤษภาคม 2566
- ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (M.A. in CEIC)
รับสมัครวันนี้ - 7 มิถุนายน 2566
.
วิธีการสมัคร
1. โอนเงิน 500 บาท มาที่ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 905-0-09557-0 ชื่อบัญชี "สถาบันภาษา มธ.บัณฑิตศึกษา" และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
2. กรอกใบสมัครผ่าน Microsoft Form ตามลิงค์ด้านล่างนี้
หลักสูตรปริญญาโท: http://bit.ly/3UVdqNr
และอย่าลืมอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในลิงค์ที่ระบุในหน้าสุดท้ายของฟอร์มรับสมัคร (กรุณาพิมพ์ชื่อและนามสกุลของผู้สมัครในช่องบันทึกช่วยจำ)
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- MA in ELT โทร 02-613-3106 หรือ 081-583-7391
- MA in CEIC โทร 02-613-2669 หรือ 081-583-7391