ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

E-mail

siripen.s@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • M.A. in Education, University of Kansas, USA
  • B.A. in English, Chulalongkorn University
  • Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Canberra, Australia

Areas of Interest

  • Business English
  • Teaching English Writing

Academic Work and Publications

  • Sutharoj, S. (1994). English for Mass Communication. Bangkok: Language Institute, Thammasat University.
  • Sutharoj, S. (2008). English for Nurses. Bangkok: Thammasat University Press.