อาจารย์ ดร.รังสิมา เจียรจรูญศรี


test

อาจารย์ ดร.รังสิมา เจียรจรูญศรี

ประธานผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจและภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

 

Education

  • Ph.D. in Educational and Applied Linguistics, Newcastle University, UK
  • M.A. in English Language Teaching Studies, University of Brighton, UK
  • B.A (First Class Honors) in English, Kasetsart University

Areas of Interest

  • Constructivist learning theory
  • Teaching and learning methodologies
  • Classroom discourse

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Academic Work/ Publications

  • Jeanjaroonsri, R. (2018). A study of constructive or restrictive features of classroom discourse in an EFL adult classroom in Thai context. LEARN Journal, 11(1), 125-139.