อาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี

test

อาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี

ประธานประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

Education

  • M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language (International Program), Chulalongkorn University
  • B.Ed. in Secondary Education (English) (First Class Honors), Chulalongkorn University

Areas of Interest

  • Teaching English as a Foreign/Second Language
  • English Instruction Using Flipped Learning Approach
  • Motivation in English Learning

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Phone

-

Academic Work/ Publications

-