News and Announcement

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ครั้งที่2/2563

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ครั้งที่2/2563

Download ประกาศรับสมัคร

Download แบบฟอร์มสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์