การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET

**แนวปฎิบัติสำหรับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกที่นี่

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET

TU-GET

Thammasat University General English Test (TU-GET)

TU-GET เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถทำการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบและเนื้อหาของการทดสอบนั้น สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://litu.tu.ac.th

 

ตารางการสอบ TU-GET Computer-based Year 2020 : Download here

ตารางการสอบ TU-GET Paper-based Year 2020 : Download here

 

สถานที่จัดสอบ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

* ใช้เป็น กรณีดูผลคะแนนระบบเดิม คลิกที่นี่ http://litu.tu.ac.th/TUGET_OLD/Login.aspx

*** การสมัครสอบ TU-GET ***

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx และพิมพ์สลิปการชำระเงิน
 2. ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Computer-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/cbt
 3. ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Paper-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/pbt
 4. นำสลิปการชำระเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม (500 บาท)
 5. ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวการทดสอบ เวลาทดสอบ และสถานที่ทำการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสอบ
 6. ตรวจสอบผลการทดสอบออนไลน์ หนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ทดสอบ
 7. รายงานผลการทดสอบ TU-GET จะถูกส่งไปยังผู้ทดสอบ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ (สำหรับผู้ทดสอบมีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสิทธิ์ได้รับ TU-GET ปีละ 40 บาทเท่านั้น (เลือกจากช่วงเวลา 5 (พฤษภาคม) หรือ 10 (ตุลาคม) เท่านั้น)

*** การสมัครสอบ TU-GET สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์***

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx และพิมพ์สลิปการชำระเงิน
 2. ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Computer-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/cbt
 3. ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Paper-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/pbt
 4. กรอกรหัสนักศึกษาลงในช่องสำหรับ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 5. นำสลิปการชำระเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม (40 บาท)
 6. ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวการทดสอบ เวลาทดสอบ และสถานที่ทำการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสอบ
 7. ตรวจสอบผลการทดสอบออนไลน์ หนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ทดสอบ
 8. รายงานผลการทดสอบ TU-GET จะถูกส่งไปยังผู้ทดสอบ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ (สำหรับผู้ทดสอบมีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาต้องใส่เครื่องแบบนักศึกษาในวันที่เข้าทดสอบ
 2. ค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ที่ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08:30 น. - 16:00 น.

โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
อีเมล์: tuget@litu.tu.ac.th

 

TU-GET CBT Speaking Rubrics - Click here to download

TU-GET CBT Writing Rubrics - Click here to download

TU-GET CBT Scores in comparison with TOEFL and IELTS - Click here to download

 

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการคุมสอบ TU-GET (Paper-based) รอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563   คลิกที่นี่

 

Vdo แนพนำการใช้งานระบบ CBT เบื้องต้น