ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-STEPS

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-STEPS (Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills)

>>> ทดสอบความรู้ (คลิกที่นี่) <<<

> เกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 2/2019
สอบวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (Download รายชื่อและห้องสอบ)

**ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ
และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

 

1. TU-STEPS คืออะไร

แบบทดสอบ TU-STEPS ย่อมาจาก Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงานและสำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในหน่วยงานระดับนานาชาติ

แบบทดสอบ TU-STEPS นี้ได้รับการรับรองโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเคียงกับแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC แต่ไม่สามารถใช้ผลสอบ TU-STEPS แทนผลสอบมาตรฐาน TOEIC ได้

2. ลักษณะข้อสอบ TU-STEPS เป็นอย่างไร

แบบทดสอบ TU-STEPS เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ และมีส่วนประกอบดังนี้

1. Listening-Speaking 50 ข้อ (50 คะแนน)
2. Sentence Completion 10 ข้อ (10 คะแนน)
3. Passage Completion 10 ข้อ (10 คะแนน)
4. Reading Comprehension 30 ข้อ (30 คะแนน)

3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรประชาชนเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

4. คะแนนสอบ

สถาบันภาษา จะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: steps@gmail.com
 

สถาบันภาษา เปิดรับสมัครการทดสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวน 6 รอบ โดยสามารถเลือกสถานที่สอบได้ทั้งศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

ครั้งที่ รับสมัคร/ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ วิธีสมัคร
1/2562 1-31 มกราคม 2562 2 มีนาคม 2562 09:00 – 12:00 น. พิมพ์ใบสมัครทาง http://litu.tu.ac.th/2016/th/steps-th/

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา

– ห้อง TU-GET ท่าพระจันทร์

– ห้องธุรการ ศูนย์รังสิต

2/2562 1-10 มีนาคม 2562 27 เมษายน 2562
3/2562 1-10 พฤษภาคม 2562 29 มิถุนายน 2562
4/2562 1-10 กรกฎาคม 2562 24 สิงหาคม 2562
5/2562 1-10 กันยายน 2562 26 ตุลาคม 2562
6/2562 1-10 พฤศจิกายน 2562 21 ธันวาคม 2562

Download รายละเอียด คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
(ผู้สมัครสอบ กรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ, ปากกา, ดินสอ 2B , ยางลบ)
ผลคะแนนสอบ TU-STEPS สถาบันภาษา จะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบตามที่คุณแสดงความจำนงค์ไว้ ภายหลังจากสอบ 1 เดือน