ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-STEPS

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 6/2018
สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ)

**ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ
และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-STEPS (Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills)

>>> ทดสอบความรู้ (คลิกที่นี่) <<<

> เกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพ

1. TU-STEPS คืออะไร

แบบทดสอบ TU-STEPS ย่อมาจาก Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงานและสำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในหน่วยงานระดับนานาชาติ

แบบทดสอบ TU-STEPS นี้ได้รับการรับรองโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเคียงกับแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC แต่ไม่สามารถใช้ผลสอบ TU-STEPS แทนผลสอบมาตรฐาน TOEIC ได้

2. ลักษณะข้อสอบ TU-STEPS เป็นอย่างไร

แบบทดสอบ TU-STEPS เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ และมีส่วนประกอบดังนี้

1. Listening-Speaking 50 ข้อ (50 คะแนน)
2. Sentence Completion 10 ข้อ (10 คะแนน)
3. Passage Completion 10 ข้อ (10 คะแนน)
4. Reading Comprehension 30 ข้อ (30 คะแนน)

3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรประชาชนเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

4. คะแนนสอบ

สถาบันภาษา จะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: litusteps@gmail.com
 

สถาบันภาษา เปิดรับสมัครการทดสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวน 6 รอบ โดยสามารถเลือกสถานที่สอบได้ทั้งศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

ครั้งที่ รับสมัคร/ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ วิธีสมัคร
1/2561 1-10 มกราคม 2561 27 มกราคม 2561 09:00 – 12:00 น. พิมพ์ใบสมัครทาง http://litu.tu.ac.th/

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา

– ห้อง TU-GET ท่าพระจันทร์

– ห้องธุรการ ศูนย์รังสิต

2/2561 1-10 มีนาคม 2561 28 เมษายน 2561
3/2561 1-10 พฤษภาคม 2561 23 มิถุนายน 2561
4/2561 1-10 กรกฎาคม 2561 25 สิงหาคม 2561
5/2561 1-10 กันยายน 2561 27 ตุลาคม 2561
6/2561 1-10 พฤศจิกายน 2561 22 ธันวาคม 2561

Download รายละเอียด คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
(ผู้สมัครสอบ กรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ, ปากกา, ดินสอ 2B , ยางลบ)
ผลคะแนนสอบ TU-STEPS สถาบันภาษา จะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบตามที่คุณแสดงความจำนงค์ไว้ ภายหลังจากสอบ 1 เดือน