ติดต่อเรา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศูนย์ท่าพระจันทร์
ที่อยู่ : อาคารสถาบันภาษา
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : +66(02) 613-3101-3
แฟกซ์ : +66(02)-623-5136
อีเมล : enquiries@litu.tu.ac.th
แผนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ [กดเพื่อดูรูป]
อาคารสถาบันภาษา ศูนย์ท่าพระจันทร์ [กดเพื่อดูรูป]


ศูนย์รังสิต

ที่อยู่ : อาคารสถาบันภาษา
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ : +66(02) 696-6003
แฟกซ์ : +66(02) 696-6017
อีเมล : enquiries@litu.tu.ac.th
แผนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [กดเพื่อดูรูป]
อาคารสถาบันภาษา ศูนย์รังสิต [กดเพื่อดูรูป]