“ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2019”
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
(สอบวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562)
สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ. และศูนย์รังสิต
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.
(วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)