ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
(สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562)

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)