ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018
(สอบวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)