เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต

สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps