นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน

– ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

  • รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 20 – 22 พ.ย. 60
  • รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 21 – 23 พ.ย. 60
  • รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 22 – 24 พ.ย. 60
  • รุ่น 60       จดทะเบียนและชำระเงิน 23 – 25 พ.ย. 60

ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา
– นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง
– จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ Group ที่มีที่ว่างเท่านั้น) ในวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 ทางเว็บสถาบันภาษา : litu.tu.ac.th > Registration Quota

รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 1 ภาค 2/60 Download

รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 1 ภาค 2/60 Download